Seminár 16. – 18. jún 2009 Piešťany

Seminár bol za účasti pani štátnej tajomníčky MŠ SR, ďalších predstaviteľov MŠ SR a priamoriadených organizácií MŠ SR, pána Gašperana predsedu OZPŠaV, zástupcov zriaďovateľov a ďalších hostí. Rokovanie sa venovalo hlavne dopadom školského zákona na dennú prax škôl a pripravovanému zákonu o pedagogických zamestnancoch. Zápis je v prílohe.80182Piestany jun09

Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií