Prezídium 11.február 2011

Prerokovanie plnenia záverov z predošlých rokovaní Prerokovanie práce členov ARŠG v expertných komisiách MŠ SR Príprava jarného seminára Podpísanie zmluvy o spolupráci s firmou Stiefel.

Zápis z rokovania je v prílohe: 2011febrZapisPrez