Partneri

Generálni sponzori

Stiefel Eurocard spol.s.r.o.  ( Ing. Ján Betuš)  S64202 Dlhoročný partner zabezpečujúci pre naše semináre prezentačnú techniku,  audiotechniku a iné služby.

Generali a.s. ( Marta Zimmermannová) Zmluvný images (3)partner poskytuje finančnú podporu našim podujatiam

Partnerské organizácie

SlRekKonf     Slovenská rektorská konferencia

Asociácia stredných odborných škôl Slovenska.

Združenie základných škôl Slovenska. (Bývalé Združenie samosprávnych škôl SR)       ZSSS

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy  ozpsav
smslogo   Slovenská matematická spoločnosť
Spolupráca so SMS začala v roku 2016 prijatím Memoranda o spolupráci, ako vyjadrenia spoločného záujmu kvalitné vyučovanie matematiky na gymnáziách.

Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií