Čo nás najviac trápi

Aktuálny výpis problémov ako ich vidíme v máji 2017

Financovanie gymnaziálneho štúdia neumožňuje školám, aby poskytli žiakom vzdelávanie tak, ako to očakáva štátny vzdelávací program. Normatív gymnázií je zle nastavený, je absolútne nepostačujúci.  Ministerstvo riešenie odsúva.

Postup prijímania na štúdium na stredné školy už dávno nevyhovuje potrebám ani žiakov ani škôl. Je nesmierne administratívne aj organizačne komplikovaný, zdĺhavý, finančne náročný a neprehľadný. Treba nájsť nový model prijímania s jednou prihláškou.

Informačné systémy v rezorte školstva neposkytujú školám a učiteľom pomoc a užívateľský konfort tak, ako by sa žiadalo pri ich cene.

Administratívna záťaž škôl zo strany zákonom predpísaných povinností a štatistických zisťovaní, štátnej správy v školstve a aj zo strany zriaďovateľov neklesá. Debyrokratizácia nepostupuje.

Maturitná skúška z matematiky má iné pravidlá ako ostatné voliteľné maturitné predmety. Znevýhodňuje žiakov, ktorí chcú z matematiky maturovať a preto si hľadajú iné cesty. Matematickému vzdelávaniu skôr škodí ako pomáha. Navrhujeme, aby externá časť maturitnej skúšky a interná časť maturitnej skúšky z matematiky, boli dve nezávislé skúšky.

Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií