Magnet pre talent

Dokument vydaný úradom vlády, rozoberá príčiny dôsledky ale aj možné riešenia problému úniku mozgov do zahraničia.

Materiál spracoval rozsiahly autorský kolektív zastupujúci vládne i mimovládne inštitúcie

Materiál n astiahnutie