Expertné aktivity

Expertné skupiny

Asociácia deleguje svojich zástupcov do expertných skupín ministerstva školstva vedy výskumu a športu.
Zoznam zástupcov ARŠG v expertných skupinách.

Stanoviská a iniciatívy

Tu nájdete oficiálne stanoviská alebo iniciatívy ARŠG alebo prezídia k aktuálnym otázkam.

Poradňa

Miesto na vzájomné výmeny skúseností a dobrej praxe.

Rôzne  iniciatívy

Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií