Kto sme

Tu nájdete našich členov

Gymnáziá v Bratislavskom kraji   Mapa   Zoznam

Gymnáziá v Trnavskom kraji    Mapa    Zoznam

Gymnáziá v Trenčianskom kraji     Mapa       Zoznam

Gymnáziá v Nitrianskom kraji    Mapa    Zoznam

Gymnáziá v Žilinskom kraji:    Mapa            Zoznam

Gymnáziá v Banskobystrickom kraji    Mapa    Zoznam

Gymnáziá v Prešovskom kraji    Mapa    Zoznam

Gymnáziá v Košickom kraji    Mapa    Zoznam

Zaslúžilí členovia

racant
Milan Antala, riaditeľ Gymnázia Bílikova 24 v Bratislave. Zakladajúci člen a prvý prezident ARŠG. Zakladateľ Zväzu školských asociácií a združení

Marta Rácová, riaditeľka Gymnázia Goliánova v Nitre, dlhoročná členka prezídia ARŠG, členka akreditačnej rady MŠ.

 

Stefko
Marián Štefko

 

Marian Štefko, riaditeľ gymnázia Viliama Paulínyho Tótha. Dlhoročný člen prezídia ARŠG a prezident Zväzu školských asociácií a združení.

 

 

Sutta

 

Gusto Šutta, riaditeľ Gymnázia Ivana Horváta v Bratislave, dhoročný člen prezídia ARŠG.

 

 

 

 

 

Luknar Ivan Luknár, dlhoročný riaditeľ gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch, člen prezídia ARSG a držiteľ Veľkej medaily svätého Gorazda

Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií