Archív kategorií: Prezídium

Rokovanie s ministrom školstva Petrom Pellegrínim 31. augusta 2014

Stretnutie užšieho prezídia ARŠG na pozvanie pána ministra Pellegríniho. Pán minister vyjadril ochotu a potrebu úzkej spolupráce s ARŠG ako jednou z najvýznamnejších profesných organizácií rezortu. Vzájomne sme si vymenili názory na priority a a potreby rezortu osobitne gymnaziálneho štúdia. Pán minister vyslovil odhodlanie razantných, no premyslených krokov

 

Prezídium 19. septembra 2011

Hlavným bodom rokovania bola príprava jesenného seminára. Seminár je pripravený na 5. až 7. októbra 2011. Bude sa venovať Štátnemu vzdelávaciemu programu a Školským vzdelávacím programom z pohľadu škôl, ŠPÚ a ŠŠI, problematike školských úrazov a ich odškodňovania z pohľadu poisťovní, škôl a rodičov, práci expertných skupín pri príprave legislatívnych zmien, príprave systému autoevalvácie a indikátorov kvality na pôde NÚCEMu, aktivitám odborárov a ďalším témam.

Zápis z prezídia je v prílohe  2011sept_Zapis_prezidium