Rokovanie prezídia ARSG Smižany 12. a 13. júna 2014

Za účasti riaditeľa ŠPÚ p. Kratochvíla a pána Galusa  sa prezídium venovalo bolo prerokovaniu navrhovaných úprav ŠVP pre gymnáziá.  Najviac diskusií bolo okolo RUP, osobitne samostatného RUP pre osemročné gymnáziá.

Stanovisko v prílohe: