Stretnutie s pánom ministrom Gröhlingom

V stredu 13. mája 2020 na pozvanie pána ministra sa v komornej zostave stretli zástupcovia ARŠG SR (Škorupa, Vaterková, Sadloň) s pánom ministrom, pani generálnou riaditeľkou sekcie stredných škôl Zuzanou Babišovou a poradkyňou pána ministra Saskiou Repčíkovou. V príjemnej aj keď rúškovej atmosfére sme rozoberali riešenia prijímacích skúšok, skúsenosti z dištančného vzdelávania a ďalšie operatívne témy. Vypočuli sme si predstavy ministerstva o zmenách ktoré by chceli do školstva priniesť. S nádejou sme prijali prísľub užšej a participatívnej, menej formálnej tvorby legislatívnych zmien.

Prijali sme prísľub ďalších stretnutí k strategickým témam, prípadne aj telekonferenčným.

Palko Sadloň informoval o poslaní Zväzu školských asociácií a združení a ponúkol spoluprácu v hladaní spoločných názorov a riešení členov zväzu, čo by mohlo zrýchliť a zefektívniť komunikáciu ministerstva pri napĺňaní ich predstávv.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *