Pracovná skupina MŠ pre financovanie

Začala pracovať expertná skupina MŠVVaŠ SR pre vybrané aspekty financovania regionálneho školstva. 1. zasadnutie pracovnej skupiny sa uskutoční 21. januára 2016 (štvrtok)  v budove MŠVVaŠ SR, Stromová 1, Bratislava. Predmetom prvého zasadnutia bude identifikácia nedostatkov a návrh riešení v oblasti normatívneho financovania, originálnych a prenesených kompetencií regionálneho školstva.

V pracovnej skupine ARŠG  zastupuje Jozef Škorupa.

74 odpovedí na „Pracovná skupina MŠ pre financovanie“

Nie je možné pridávať komentáre.