O nás

logo600pic

Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR je  občianske združenie, ktoré združuje riaditeľov gymnázií zriaďovaných samosprávnymi krajmi a okresnými úradmi.

ARŠG je aktívnym členom Združenia školských asociácií a zväzov.

Stanovy ARSGSR

kontakt trvalý:  arsgsr@gmail.com

Prechodné kontakty:

Gymnázium Michala Miloslava Hodžu
    Jozef Škorupa prezident ARŠG SR
M. M. Hodžu 860/9
03101 Liptovský Mikuláš

tel +421905636891

Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií