O nás

logo600pic

Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR je  občianske združenie, ktoré združuje riaditeľov gymnázií zriaďovaných samosprávnymi krajmi a okresnými úradmi.

ARŠG je aktívnym členom Združenia školských asociácií a zväzov.

Stanovy ARSGSR

kontakty:  arsgsr@gmail.com

Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií