Archív kategorií: Regionálne sekcie

Semináre dejepisárov Žilinkého kraja

V stredu 28. septembra skončil cyklus seminárov ktorý organizovala regionálna sekcia ARŠG. Na troch stretnutiach pod vedením docenta Kratochvíľa si učitelia dejepisu rozoberali súčasné trendy v modernej pedagogickej praxi ale aj simulovali pedagogické a didaktické situácie v podmienkach vyučovania dejepisu na gymnáziách. Prvé stretnutie bolo 3. a 4,decembra 2015 v Starej Bystrici, druhé 2. a 3. mája 2016 a posledné 26. až 28. septembra 2016 boli v hoteli Diana v Stráži.

Riaditelia štátnych gymnázií Žilinského kraja sa snažia o vytvorenie podmienok na odborný rast svojich učiteľov, ale aj o vytvorenie priestoru na neformálne výmeny skúseností a podnetov.  Preto našli v úbohých školských rozpočtoch zdsc_1000droje na dve dvojdňové a jedno trojdňové stretnutie pre 24 učiteľov. Je isté, že lepšie peniaze investovať nevieme. Dokazuje to aj správa od jednej z účastníčok:

Možno neskoro, ale o to srdečnejšie ďakujem za krásne tri dni strávené na seminári v Stráži s Doc. V. Kratochvíľom a skvelými učiteľmi dejepisármi.
Bolo to úžasné a veľmi veľmi pekne ďakujem za všetko.
Veríme, že budeme môcť pokračovať v rozbehnutých seminároch slovenčinárov a postupne priberať aj ďalšie predmety.

Seminár gymnaziálnych slovenčinárov

V hoteli Arman v Nižnej,  sa 15. a 16. júna stretlo 33 učiteľov slovenčiny z gymnázií žilinského kraja.

Témy seminára:

Kompetenčné portfólio učiteľa slovenského jazyka a literatúry
Zmeny vo vzdelávacích štandardoch zo slovenského jazyka a literatúry – od obsahu ku kompetenciám
Konkretizácia inovovaných vzdelávacích štandardov vo vyučovacom  procese
Práca s textom ako základný kameň vyučovania slovenského jazyka a  literatúry,resp. od čítania k interpretácii I.
Práca s textom ako základný kameň vyučovania slovenského jazyka a  literatúry, resp. od čítania k interpretácii
Inovované štandardizované diela na hodinách slovenského jazyka a literatúry

Niekoľko videozáznamov:

Video1