Archív kategorií: ARSG v expertných komisiách

Pracovná skupina MŠ pre financovanie

Začala pracovať expertná skupina MŠVVaŠ SR pre vybrané aspekty financovania regionálneho školstva. 1. zasadnutie pracovnej skupiny sa uskutoční 21. januára 2016 (štvrtok)  v budove MŠVVaŠ SR, Stromová 1, Bratislava. Predmetom prvého zasadnutia bude identifikácia nedostatkov a návrh riešení v oblasti normatívneho financovania, originálnych a prenesených kompetencií regionálneho školstva.

V pracovnej skupine ARŠG  zastupuje Jozef Škorupa.

Pracovná skupina MŠ pre kontinuálne vzdelávanie

Začína pracovať expertná skupina MŠVVaŠ SR, ktorá sa bude venovať systému kontinuálneho vzdelávania. 1. zasadnutie pracovnej skupiny sa uskutoční 20. januára 2016   v budove MŠVVaŠ SR, Stromová 1, Bratislava. Predmetom prvého zasadnutia bude hodnotenie súčasného systému kontinuálneho vzdelávania.

V pracovnej skupine ARŠG zastupuje Pavel Sadloň.