Pracovná skupina MŠ pre kontinuálne vzdelávanie

Začína pracovať expertná skupina MŠVVaŠ SR, ktorá sa bude venovať systému kontinuálneho vzdelávania. 1. zasadnutie pracovnej skupiny sa uskutoční 20. januára 2016   v budove MŠVVaŠ SR, Stromová 1, Bratislava. Predmetom prvého zasadnutia bude hodnotenie súčasného systému kontinuálneho vzdelávania.

V pracovnej skupine ARŠG zastupuje Pavel Sadloň.