Prijatie zástupcov ARŠG SR ministerkou školstva

Pani ministerka školstva Martina Lubyová prijala 28. októbra 2019 troch členov prezídia ARŠG SR a prezidenta ZŠAaZ. Takmer dvojhodinové stretnutie sa nieslo vo veľmi otvorenom a konštruktívnom duchu. Predstavili sme pani ministerke priority asociácie a závery jesenného seminára. Vysvetlili sme si mnohé názory a postoje. Diskutovali sme aj o poslaní a fungovaní Zväzu školských asociácií a združení.

Predstavenie záverov jesenného seminára.