Rokovanie s ministrom školstva Petrom Pellegrínim 31. augusta 2014

Stretnutie užšieho prezídia ARŠG na pozvanie pána ministra Pellegríniho. Pán minister vyjadril ochotu a potrebu úzkej spolupráce s ARŠG ako jednou z najvýznamnejších profesných organizácií rezortu. Vzájomne sme si vymenili názory na priority a a potreby rezortu osobitne gymnaziálneho štúdia. Pán minister vyslovil odhodlanie razantných, no premyslených krokov