Prezídium 19. septembra 2011

Hlavným bodom rokovania bola príprava jesenného seminára. Seminár je pripravený na 5. až 7. októbra 2011. Bude sa venovať Štátnemu vzdelávaciemu programu a Školským vzdelávacím programom z pohľadu škôl, ŠPÚ a ŠŠI, problematike školských úrazov a ich odškodňovania z pohľadu poisťovní, škôl a rodičov, práci expertných skupín pri príprave legislatívnych zmien, príprave systému autoevalvácie a indikátorov kvality na pôde NÚCEMu, aktivitám odborárov a ďalším témam.

Zápis z prezídia je v prílohe  2011sept_Zapis_prezidium