Seminár 5.-7. október 2011 Gerlachov

5. až 7. októbra 2011 sa v hoteli Hubert v Gerlachove konal seminár, Ktorý bol venovaný hlavne ŠVP, kvalite a autoevalvácii škôl a legislatívnym zmenám. SEminár poctili účasťou pán Štátny tajomník MŠSR, pani riaditeľka NÚCEM, pani hlavná školská inšpektorka, zástupcovia zriaďovateľov, zástupcovia OZPŠaV a ďalší hostia.

V prílohe sú neoficiálne zápisy zo seminára: 2011oktoberZapisSem_Gerlachov