Seminár 21. marca 2011 Piešťany

Prerokovanie práce expertných skupín MŠ SR a predpoklady charakteru legislatívnych zmien. Prerokovanie aktuálneho stavu v gymnaziálnom štúdiu. Referát pána doc. Boteka prezidenta AŘSG ČR. Planárne zasadnutie ARŠG SR

Zápis zo seminára je v prílohe:   2011marecZapisSem_Piestany