Seminár 18. – 19. október 2010 Nový smokovec

Seminár za účasti štátneho tajomníka MŠ pána J.Ivanču, riaditeľa sekcie regionálneho školstva pána M.Repovského a generálneho riaditeľa MPC pána I.Pavlova.

V prílohách je zápisnica aj uznesenie:  2010okt_ZavSemNovySmok