Prezídium 14. september 2010

Rokovanie prezídia v Liptovskom Mikuláši. Z programu: Informácia o práci M.Rácovej v akreditačnej rade, informácia P.Sadloňa o stretnutí s pánom ministrom, príprava jesenného seminára.

Zápis je v prílohe:  2010sept_ZapisPrez