Seminár 21. – 22. október 2009 Liptovský Ján

Seminár bol za prítomnosti zástupcov MŠ SR, priamoriadených organizácií MŠ SR, zástupcu ŠŠI a zriaďovateľov. Seminár bol mimoriadne úspešný. Všetci kompetentní veľmi fundovane reagovali na predložené otázky.

Zápis je v prílohe:  2009oktoberZapisSemLiptJan

2009-X-Lipt 2009-X-Lipt1