Archív kategorií: Semináre ARŠG

Seminár 26. – 28. apríl 2016, Hotel Permon

Pravidelný jarný seminár asociácie bol venovaný hlavne programovému vyhláseniu vlády.  Seminára sa zúčastnilo 108 riaditeľov a takmer dvadsať hostí.

Seminár prijal vyhlásenie o svojich prioritách na roky 2016 až 2020.  Prerokovalo sa  viacero  tém, ktoré boli zahrnuté do záverov.

Bolo zvolené nové prezídium na ďalšie dva roky. Za Bratislavu sú členmi prezídia Zuzka Vaterková a Noro Kyndl.  Všetci členovia ARŠG SR ďakujú končiacemu prezidentovi Pavlovi Sadloňovi a strážkyni pokladne Gabike Dorňákovej za dlhoročnú prácu pre asociáciu a prajú im aby si užili pokojný koniec svojej riaditeľskej kariéry a dlhý dôchodok. Za prezidenta ARŠG SR bol zvolený Jozef Škorupa z Gymnázia Michala Miloslava Hodžu v Liptovskom Mikuláši.

 

Seminár 23. až 25. apríla 2013 Gerlachov

Pravidelný jarný seminár asociácie v Hoteli Hubert v Gerlachove. Hlavnou úlohou seminára bolo prerokovať Správu o stave slovenského školstva. Úvodné zdôvodnenie urobil aj odpovede na viaceré otázky dal pán minister Čaplovič. Rokovania sa zúčastnil aj pán Galus a na chvíľu aj pán Krajčír. Počas celého rokovania bol prítomný a na mnohé otázky reagoval aj zástupce OZPŠaV pán Maták. V prílohe je zápis zo seminára.   2013aprilZapisSem_Gerlachov

Správa bola prerokovaná, no vzhľadom na rozsiahlosť materiálu plénum ARŠG prijalo len niekoľko zásadných stanovísk. Pripomienkovanie bude pokračovať po regionálnych sekciách do konca mája .  Prijatý dokument je v prílohe  2013aprilStanoviskoSprveOSSS

Seminár 15.-17. október 2012 Čilistov

Seminár s náročným programom. Diskusia s Ministrom školstva Dušanom Čaplovičom, prezidentom rektorskej konferencie prof. Vozárom, generálnym riaditeľom Zdenkom Krajčírom, riaditeľom ŠPÚ doc. Kratochvyľom, M. Repovským za NUCEM. pani valašíkovou riaditeľkou ŠŠI,pánom Matákom za OZPŠaV, … Ďalší hostia: Zástupcovia zriaďovateľov, Alena Petáková Združenie samosprávnych škôl,

Závery seminára sú v prílohe: 2012oktoberZapisZavSem_Cilistov

 

Seminár 5.-7. október 2011 Gerlachov

5. až 7. októbra 2011 sa v hoteli Hubert v Gerlachove konal seminár, Ktorý bol venovaný hlavne ŠVP, kvalite a autoevalvácii škôl a legislatívnym zmenám. SEminár poctili účasťou pán Štátny tajomník MŠSR, pani riaditeľka NÚCEM, pani hlavná školská inšpektorka, zástupcovia zriaďovateľov, zástupcovia OZPŠaV a ďalší hostia.

V prílohe sú neoficiálne zápisy zo seminára: 2011oktoberZapisSem_Gerlachov