Seminár 26. – 28. apríl 2016, Hotel Permon

Pravidelný jarný seminár asociácie bol venovaný hlavne programovému vyhláseniu vlády.  Seminára sa zúčastnilo 108 riaditeľov a takmer dvadsať hostí.

Seminár prijal vyhlásenie o svojich prioritách na roky 2016 až 2020.  Prerokovalo sa  viacero  tém, ktoré boli zahrnuté do záverov.

Bolo zvolené nové prezídium na ďalšie dva roky. Za Bratislavu sú členmi prezídia Zuzka Vaterková a Noro Kyndl.  Všetci členovia ARŠG SR ďakujú končiacemu prezidentovi Pavlovi Sadloňovi a strážkyni pokladne Gabike Dorňákovej za dlhoročnú prácu pre asociáciu a prajú im aby si užili pokojný koniec svojej riaditeľskej kariéry a dlhý dôchodok. Za prezidenta ARŠG SR bol zvolený Jozef Škorupa z Gymnázia Michala Miloslava Hodžu v Liptovskom Mikuláši.