Archív kategorií: Aktuality

Seminár 16. – 18. jún 2009 Piešťany

Seminár bol za účasti pani štátnej tajomníčky MŠ SR, ďalších predstaviteľov MŠ SR a priamoriadených organizácií MŠ SR, pána Gašperana predsedu OZPŠaV, zástupcov zriaďovateľov a ďalších hostí. Rokovanie sa venovalo hlavne dopadom školského zákona na dennú prax škôl a pripravovanému zákonu o pedagogických zamestnancoch. Zápis je v prílohe.80182Piestany jun09

Seminár ARSG 18. – 20. apríl 2007 Dudince

ARŠG SR na seminári 18.IV – 20.IV 2007 v Dudinciach za účasti pána Jána Mikolaja, ministra školstva SR a pani Bibiány Obrimčákovej, štátnej tajomníčky MŠ SR, prediskutovali najzávažnejšie problémy a ciele rezortu školstva, s dôrazom na koncepciu kariérneho systému učiteľov a obsahové zmeny vzdelávania. Na rokovaní sa zúčastnili aj páni Ján Gašperan a Jozef Lužák, predstavitelia OZPŠaVK, predstavitelia ŠPU, KŠU a zriaďovateľov gymnázií. Na seminári bolo 87 zo 117 členov ARŠG. K výsledkom rokovania ARŠG SR prijala uznesenie.( v prílohe)Záverom seminára venovali pozornosť aj masmédiá ( pozri Napísali o nás)