Seminár 16. – 17. október 2007 Stará Turá

Seminár a plenárne zasadnutie ARŠG SR 16. a 17. októbra 2007 sa venovali budúcnosti prijímania na stredné školy a ukončovania štúdia na stredných školách, v kontexte pripravovaného školského zákona . Seminára sa zúčastnil aj pán minister školstva. Závery sú v prílohe