Seminár 12.-14. máj 2008 Stará Ľubovňa

Seminár bol prvý deň za účasti pána ministra školstva SR a v druhý deň za účasti čelných predstaviteľov ŠPÚ. Rokovalo sa hlavne o otázkach reformy vzdelávania, charaktere štátnych vzdelávacích programov, tvorbe školských vzdelávacích programov a celkovej organizácii reformy. ARŠG v pléne schválila závery, ktoré sú v prílohe:

2008majZavSemStraLub