Všetky príspevky admin

Opustil nás Janko Gašperan

OZPŠaV poslal Asociácii riaditeľov štátnych gymnázií SR oznámenie, že nás 13.júla 2012 opustil dlhoročný predseda OZPŠaV, spolupracovník asociácie a pre mnohých aj osobný priateľ, Ing. Ján Gašperan.

Lúčime sa s človekom, ktorého argumenty boli vždy silnejšie ako naše emócie.

2012julParte_Gasperan-page-001

Seminár 5.-7. október 2011 Gerlachov

5. až 7. októbra 2011 sa v hoteli Hubert v Gerlachove konal seminár, Ktorý bol venovaný hlavne ŠVP, kvalite a autoevalvácii škôl a legislatívnym zmenám. SEminár poctili účasťou pán Štátny tajomník MŠSR, pani riaditeľka NÚCEM, pani hlavná školská inšpektorka, zástupcovia zriaďovateľov, zástupcovia OZPŠaV a ďalší hostia.

V prílohe sú neoficiálne zápisy zo seminára: 2011oktoberZapisSem_Gerlachov

Prezídium 19. septembra 2011

Hlavným bodom rokovania bola príprava jesenného seminára. Seminár je pripravený na 5. až 7. októbra 2011. Bude sa venovať Štátnemu vzdelávaciemu programu a Školským vzdelávacím programom z pohľadu škôl, ŠPÚ a ŠŠI, problematike školských úrazov a ich odškodňovania z pohľadu poisťovní, škôl a rodičov, práci expertných skupín pri príprave legislatívnych zmien, príprave systému autoevalvácie a indikátorov kvality na pôde NÚCEMu, aktivitám odborárov a ďalším témam.

Zápis z prezídia je v prílohe  2011sept_Zapis_prezidium