Výzva Ministerstvu školstva na riešenie problému so softvérom na školách

Vzhľadom na to, že sa skončila podpora Windows XP dostali sa školy do neriešiteľnej situácie. Školy získavali počítače z rôznych zdrojov a tak je SW báza veľmi komplikovaná. Z vlastných rozpočtov školy situáciu riešiť nedokážu a navyše je to ekonomicky veľmi neefektívne.  ARŠG SR sa preto obracia na MŠVVaŠ SR s výzvou, aby riešilo problém generálne.

77 odpovedí na „Výzva Ministerstvu školstva na riešenie problému so softvérom na školách“

Nie je možné pridávať komentáre.