Všetky príspevky admin

Rokovanie s ministrom školstva Petrom Pellegrínim 31. augusta 2014

Stretnutie užšieho prezídia ARŠG na pozvanie pána ministra Pellegríniho. Pán minister vyjadril ochotu a potrebu úzkej spolupráce s ARŠG ako jednou z najvýznamnejších profesných organizácií rezortu. Vzájomne sme si vymenili názory na priority a a potreby rezortu osobitne gymnaziálneho štúdia. Pán minister vyslovil odhodlanie razantných, no premyslených krokov

 

Seminár 23. až 25. apríla 2013 Gerlachov

Pravidelný jarný seminár asociácie v Hoteli Hubert v Gerlachove. Hlavnou úlohou seminára bolo prerokovať Správu o stave slovenského školstva. Úvodné zdôvodnenie urobil aj odpovede na viaceré otázky dal pán minister Čaplovič. Rokovania sa zúčastnil aj pán Galus a na chvíľu aj pán Krajčír. Počas celého rokovania bol prítomný a na mnohé otázky reagoval aj zástupce OZPŠaV pán Maták. V prílohe je zápis zo seminára.   2013aprilZapisSem_Gerlachov

Správa bola prerokovaná, no vzhľadom na rozsiahlosť materiálu plénum ARŠG prijalo len niekoľko zásadných stanovísk. Pripomienkovanie bude pokračovať po regionálnych sekciách do konca mája .  Prijatý dokument je v prílohe  2013aprilStanoviskoSprveOSSS

Seminár 15.-17. október 2012 Čilistov

Seminár s náročným programom. Diskusia s Ministrom školstva Dušanom Čaplovičom, prezidentom rektorskej konferencie prof. Vozárom, generálnym riaditeľom Zdenkom Krajčírom, riaditeľom ŠPÚ doc. Kratochvyľom, M. Repovským za NUCEM. pani valašíkovou riaditeľkou ŠŠI,pánom Matákom za OZPŠaV, … Ďalší hostia: Zástupcovia zriaďovateľov, Alena Petáková Združenie samosprávnych škôl,

Závery seminára sú v prílohe: 2012oktoberZapisZavSem_Cilistov