Vyhlásenie prezídia ARŠG SR k Programovému vyhláseniu vlády

Asociácia riaditeľov sa bude venovať programovému vyhláseniu vlády na roky 2016 až 2020 na svojom pracovnom seminári 26. až 28. apríla 2016. Z tohto seminára vzídu oficiálne stanoviská a závery ARŠG SR, ale aj naše záväzky týkajúce sa programového vyhlásenia.

K programovému vyhláseniu vlády sa aktuálne vyjadrilo prezídium asociácie. Vyhl_PrezARSG_ProgrVyhl2016