Jarný seminár ARŠG SR 2023

V Rajeckých Tepliciach bol 3. až 5. apríla 2023 za účasti 104 členov, pravidelný jarný seminár asociácie.

Z programu:

Blok rokovania s Štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR Slavomírom Partilom a generálnym riaditeľom sekcie stredných škôl Karlom Jakubíkom

Vystúpenie hlavnej školskej inšpektorky Alžbety Štofkovej Dianovskej:  Výsledky inšpekčnej činnosti a odporúčania pre gymnáziá .
prezentácia na stiahnutie
Praktická pomôcka k wellbeingu v školskom prostredí. https://www.ssi.sk/2023/04/14/wellbeing/

Ivana Gregorová, Karel Dvořák  – EduQKompetencie pre 21. storočie

Prezentácie kolegov z ARŠG SR – Gymnázia Fiľakovo: Mgr. Juraj Péter:  „Potulný microbit a Prelietavé drony v BBSK“.

Plenárne zasadnutie ARŠG SR

prijímanie a predstavenie nových členov, informácie o aktivitách prezídia v období od jesenného seminára, reflexia na zmeny v legislatíve a problémy gymnázií.

Prijatie záverov. Závery na stiahnutie

Prezentácia partnerov 

Roman Lysina WR Datacentrum 

Marek Urban 365 Services – ponuka aktualizačných vzdelávaní
Na stiahnutie: Prezentácia, InovVzdel-kyberčikana, AktVzd kyberšikana, AktVzd DigiZrucnost. Prezentácia EduCoach

Nikola Malčeková E-soft ( predaj elektronických násteniek)

Prezentácia ponuky elektronických násteniek 

Mária Okálová Abc Edu 

Prezentácia učebníc pre gymnáziá

Veronika Pulišová Indícia Finančná gramotnosť   

Naši  partneri a podporovatelia na jarnom seminári :

Delikomat coffee break

Stánky: Stiefel

365 Services

ABC edu

E-soft 

Nexineo Michal Mornár