Jesenný seminár ARŠG

10. októbra až 12.októbra 2022 sa v hoteli Atrium v Novom Smokovci konal pravidelný jesenný seminár ARŠG SR. Tentokrát bez účasti zástupcov ministerstva školstva a jeho priamo riadených organizácií. Asociácia prerokovávala dopady posledných legislatívnych zmien, skúsenosti s prijímacieho konania, predpokladané dopady na ukončovanie štúdia, aplikačnú prax zmien v zákone o pedagogických zamestnancoch a mnohé iné problémy.

V bloku Príklady našich aktivít sme si vypočuli :

Prezentáciu o zapojení Gymnázia I. Horvátha do projektu „Škola udržateľnej budúcnosti“

V bloku „PARTNERI“ sme si vypočuli prezentácie:

Medzinárodná cena vojvodu z Edinbugru – DofE ( Ján Smolka)

School United (Marián Majtán)

  • projekt “Hrdá škola”
  • e-shop oblečenia s motívom školy 
  • prezentácia

365 Services ( Marek Urban)

  • Modul Šikana v SharePointe /prevenčno nahlasovací modul/
  • Aktualizačné vzdelávanie Office 365 a Kyberšikana 

ABC Edu ( Mária Okálová)

Ponuka moderných učebníc s dodporúčacími doložkami MŠVVaŠ

Nexineo  ( Róbert Zuber)

Ako ušetriť energiu, priestor v učebni informatiky – možnosti zefektívnenia vyučovania

Woca click (Edwar Radzo)

Ako sa naučiť, precvičiť a zlepšiť si viacjazyčné slová a frázy. Prezentácia:

Edu VR (Miloš Mrovčák)

3D učebňa – využitie na jednotlivé predmety

Airo (Roman Lysina)

Výhody využitia interaktívnych dotykových displejov Optoma

Alternatívny prístup ku kurikulárnym zmenám, cez úrovne kompetencií (de Jaeger)

Komplexné predstavenie rozširovania využívania úrovní kompetencií (A1 až C2), ktoré bolo uplatnené pri tvorbe Jednotného referenčného rámca pre cudzie jazyky, aj na ostatné predmety (metodológia DaCoSiDe). Prístup rešpektuje individuálny vzdelávací potenciál žiakov, ich vlastné plánovanie sebarozvoja a umožňuje každému žiakovi dosiahnuť niektorú z úrovní kompetencií, teda zažiť úspech pri vzdelávaní sa.

Model sa použil v projekte FinQ kde bolo zapojených 12000 žiakov. Testovanie prinieslo relevantné výsledky, ktoré majú vysokú pridanú hodnotu pre všetky cieľové skupiny (žiačky a žiaci, pedagogickí zamestnanci, rodičia, zamestnávatelia a pod.), čo dokazuje perspektívnosť tohto programu.

Odkazy: Podrobnejšia charakteristika prezentácie a odkaz na stránku projektu FinQ. Projekt odborne zastrešuje platforma EduQ, ktorá má ambície rozšíriť metodológiu DaCoSiDe na ďalšie oblasti vzdelávania.

Rokovania v tematických pracovných skupinách.

Prijímacie pokračovanie

Ukončovanie štúdia

Plány výkonov, prestupy, … VS financovanie

Ukrajinci a náš školský systém

Pracovný čas, práca nadčas, …

Postavenie riaditeľa

Závery seminára na stiahnutie