Stanovisko ARŠG SR k vyhláseniam premiéra vlády SR 25.novembra 2020

Pán premiér Matovič medializoval svoje predstavy o otváraní škôl,. Prezídium asociácie k tomu prijalo stanovisko. ktoré poslalo pánovi ministrovi školstva aj na úrad vlády.

Znenie stanoviska je tu.