Porovnanie platov učiteľov v EU

EURIDYCE publikovala štúdiu, v ktorej porovnáva platy a príplatky učiteľov v regionálnom školstve. Štúdia je v anglickom jazyku a prístup k nej je tu