IT akadémia a digitálna transformácia vzdelávania na slovensku

Už v roku 2013 bola Európskou komisiou vydaná štúdia DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe. Postupne bol „rámec digitálnych kompetencií rozpracovávaný pre úroveň občanov, vzdelávacích organizácií, učiteľov,…

V roku 2018 bola zverejnená česká verzia dokumentu na spomocnik.rvp.cz. Preklad je tu

O téme digitálnych kompetencií môžete nájsť viacej napríklad tu. (Texty sú v angličtine)

IT akadémia pripravila Program digitálnej transformácie vzdelávania na Slovensku. V rámci tohto programu ponúka vzdelávanie riaditeľov a digitálnych koordinátorov. Program vychádza z dokumentu DigComp Edu a je orientovaný na prípravu riaditeľov na analýzu stavu v digitálnych technológiách a digitálnych kompetenciách v škole, návrhu vízie digitálnej transformácie a spracovanie akčného plánu na naplnenie tejto vízie.

ARŠG SR ako partner IT akadémie odporúča svojim členom zapojiť sa do programu. Podrobnosti nájdete tu.