Plošné Covid testovania na školách

Plošné testovania na Covid19 ktoré prebehli cez predchádzajúce víkendy interpretujú zodpovední ako úspešné a pán premiér zvažuje zavedenie komunitných testovaní na školách. Asociácie a združenia riaditeľov základných a stredných škôl vydali k tomuto plánu stanoviská. Uvádzame niektoré z nich.

Stanovisko Zväzu školských asociácií a združení.
ZŠAaZ zastrešuje drvivú väčšinu verejných základných a stredných škôl
Text stanoviska ZŠAaZ

Stanovisko Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií SR
Text stanoviska ARŠG

Stanovisko Združenia základných škôl Slovenska zaslalo svoje stanovisko pánovi ministrovi školstva aj pánovi premiérovi
Text stanoviska ZZŠS