Závery asociácie riaditeľov základných škôl

Výbor Zväzu základných škôl SR, našej partnerskej organizácie rokoval 10. až 12. októbra 2021 v Žiline. Na rokovaní zosumarizovali najväčšie aktuálne problémyv základnom školstve. Musíme priznať, že to majú ťažšie ako my.

Otvorený list na stiahnutie