Deklarácia 2021

Z iniciatívy OZPŠaV sa v Bratislave stretli zástupcovia viacerých asociácií a zväzov pôsobiacich v regionálnom školstve. Zastúpenie mali aj vysokoškolské štruktúry. Rokovalo sa o „osude“ Deklarácie 2020, ktorá bola adresovaná politickým stranám vstupujúcim do volieb v roku 2020 a o súčasnom dianí v školstve, hlavne o legislatívnych zmenách. Z diskusie, ktorá sa niesla v dosť kritickom duchu na spôsob práce ale aj priority ministerstva, vznikla Deklarácia 2021, v ktorej sú zhrnuté najvážnejšie požiadavky účastníkov.

Deklarácia 2021 na stiahnutie