Jesenný seminár 2021

11. až 13. októbra 2021 sa v Hoteli Átrium v Starom Smokovci zišli po dvoch rokoch Covidpauzy členovia ARŠG SR a ich hostia na „pravidelnom“ jesennom seminári.

V pondelok popoludní sme sa venovali skúsenostiam a dôsledkom dištančného vzdelávania na duševné zdravie žiakov aj učiteľov. Prezentované nám boli možnosti OFFICE 365 v licencii A3 a možnosti využívania IT akadémie.

V utorok ráno sme rokovali so svojimi zriaďovateľmi, oboznámili sme sa s tézami Asociácie základných škôl sformulovanými na rokovaní 11. októbra. Potom sme rokovali s pánom ministrom školstva, generálnou riaditeľkou sekcie stredných škôl, telekonferenčne s pánom Sitarčíkom o pripravovaných zmenách a o tom čo a prečo sa udialo tak ako sa udialo.

V stredu po raňajkách sme ešte diskutovali o budúcnosti maturitnej skúšky.

Zápis a závery rokovania.