Stretnutie s Ministrom školstva

Z iniciatívy pána ministra Druckera sa 3. novembra 2023 stretli s pánom ministrom zástupcovia prezídia ARŠG SR a zástupcovia ZŠAaZ. Predložili sme pánovi ministrovi naše očakávania od novej vlády. Pán minister naznačil základné smerovanie vládneho programu v oblasti vzdelávania a jeho pôsobenia ako ministra školstva. Prisľúbil nám trvalú spoluprácu a konzultovanie zásadných smerovaní.