Návrh na riešenie ospravedlňovania absencie žiakov

Pán minister Ján Horecký oznámil ARŠG, že chce legislatívne riešiť ospravedlňovanie absencie žiakov tak, aby nevznikali podmienky na svojvoľnú neúčasť žiakov na vyučovaní, no aby sa zbytočne nezaťažovali pediatri administratívou a aby prioritou bol liečebný režim a nie návšteva lekára, Pri nedostatku pediatrov je potrebné aby mali dosť času na zdravotnú starostlivosť a nie aby vykonávali admninistratívne úkony smerom k školám.

Pán minister požiadal ARŠG o návrh, ako sa k tomuto problému postaviť pri legislatívnom riešení. Pracovní skupina z členov prezídia spracovala návrh, ktorý bol zaslaný pánovi ministrovi 21.4.2023. Návrh na stiahnutie.