Ukrajinské deti v Prešove

Spojená škola Tarasa Ševčenku v Prešove ako jediná škola na Slovensku poskytuje gymnaziálne vzdelávanie v ukrajinskom jazyku. Po prepuknutí vojny poskytujú útočisko a vzdelávanie desiatkam detí odídencom z Ukrajiny.

Všetci kto ste ochotní pomôcť ukrajinským deťom na tejto škole, môžete prispieť na účet občianskeho združenia.

Základná škola a Gymnázium T. Ševčenka – občianske združenie

IBAN  SK78  5600 0000 0088 5573 6001