Rokovanie s pani ministerkou Lubyovou

Vo štvrtok 14. decembra 2017, prijala pani ministerka Martina Lubyová za prítomnosti generálneho riaditeľa Galana zástupcov ARŠG SR. Predmetom rokovania boli problémy s normatívnym financovaním gymnázií, ktoré neumožňuje školám plniť požiadavky stanovené štátnym vzdelávacím programom.
Diskutovali sme o katastrofálnom stave v matematickom vzdelávaní a diskriminačnom postavení maturity z matematiky na gymnáziách.
Asociácia vyjadrila nespokojnosť s prežitým administratívnym prístupom k prijímaniu na štúdium na stredné školy, počnúc určovaním  plánov výkonov a to osobitne na osemročné gymnaziálne štúdium.

Odovzdali sme pani ministerke písomne spracovaný prehľad priorít ARŠG SR.  

Informovali sme pani ministerku o existencii Zväzu školských asociácií a združení, zmluve ktorú má podpísanú s ministerstvom a snahe naplniť obsah tejto zmluvy, teda podieľať sa na strategických plánoch vzdelávania na Slovensku. Pani ministerka vyslovila záujem o užšiu komunikáciu so ZŠAaZ.